РАСПОРЕД НАСТАВЕ

У Војводини се не ради понедељак 13.04.

Распореди наставе

САЈТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НА КОМЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕН РАСПОРЕД РЕДОВНО СЕ АЖУРИРА, ТАКО ДА НЕМА ПОТРЕБЕ ДА ГА СВАКЕ НЕДЕЉЕ ОБЈАВЉУЈЕМО ПОНОВО!

КЛИКОМ НА ЛИНК МОЖЕТЕ ПРИСТУПИТИ РАСПОРЕДУ ЗА ДВЕ ПРЕТХОДНЕ И ЗА ТРЕНУТНУ НЕДЕЉУ!

ТАКОЂЕ, НА САЈТУ МОЖЕТЕ И ДА ПОГЛЕДАТЕ СВАКУ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ КАД ГОД ПРИСТУПИТЕ!

Распореди наставе за основну школу

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 8. РАЗРЕДА!

ОСНОВНА ШКОЛА

-          Директору

-          Наставницима

-          Стручним сарадницима

ПРЕДМЕТ: ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.
РАЗРЕДА – ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Поштовани,

Као и претходних година, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
планира да спроведе завршни испит на
крају основне школе, како би се
ученицима обезбедило стицање
сертификата о завршеној основној школи
и омогућило спровођење законом
регулисане процедуре уписа у средње
школе. Имајући у виду актелну
епидемиолошку ситуацију у земљи и мере
које је донела Влада Републике Србије,
одлука о времену и начину полагања
завршног испита биће донета накнадно,
по окончању забране кретања.

Са надом да ћемо овај испит успети да
спроведемо пре завршетка текуће
наставне године, намеравамо да
интензивирамо активности које би
помогле ученицима осмог разреда да се
припреме за завршни испит. С тим у вези,
донели смо одлуку да спроведемо онлајн
тестирање којим ћемо ученицима осмог
разреда омогућити самопроцену знања и
то би био први пробни тест који је у
складу са тренутним могућностима рада
од куће. Основна сврха овог тестирања
је да ученици стекну увид у то да ли су
напредовали до очекиваних стандарда
постигнућа у предметима који су
обухваћени завршним испитом и да у
односу на резултате пробног завршног
испита, по потреби, додатну пажњу
посвете одређеним областима у оквиру
појединих предмета.

Од директора, наставника и стручних
сараднике се очекује да мотивишу
ученике да се у што већем броју, а у
складу са техничким условима којима
располажу, укључе у ово тестирање, како
би добили правовремену објективну
повратну информацију о свом
постигнућу, која треба да им послужи
као смерница за даље учење и припрему
за завршни испит. Резултати теста се
неће оцењивати, јер се тестирање одвија
у недовољно контролисаним условима да
би се обезбедила поузданост резултата.
Зато је неопходно подстицати ученике
да самостално реше тестове, без обзира
на крајњи резултат, јер ће једино тако
имати прави увид који ће им послужити
за даље планирање учења, а уједно
обезбедити и реалнија очекивања од
завршног испита.

Након завршеног тестирања, ученици ће
добити резултате, а предметни
наставници ће путем успостављених
канала комуникације сазнати које су
области ученици савладали и шта им
представља тешкоћу, да би се томе могли
посветити током даљег рада. На основу
ових размена, наставници треба да
планирају подршку ученицима у склопу
припрема за завршни испит, које се за
сада такође одвијају учењем на даљину.

По нормализовању услова рада,
спровешће се и други пробни завршни
испит којим ће бити тестиране
процедуре, што значи да ће ученици
имати више прилика да провере своје
знање.

ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОНЛАЈН
ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Онлајн тест (први пробни завршни испит)
за самопроцену знања ће се реализовати
преко платформе mojaucionica.gov.rs [1]. Ученици
ће платформи приступати користећи исте
налоге који су за потребе приступа
платформи Microsoft Teams достављени школама
у периоду од 20. до 23. марта 2020. године на
адресе електронске поште које су школе
унеле у информациони систем Доситеј.

Потребно је да директори провере да ли
су за свако одељење 8. разреда добили
табелу са налозима за приступ
платформи Microsoft Teams и да ли су табеле
достављене одељењским старешинама.
Такође, заједно са одељењским
старешинама треба да провере да ли је
сваки одељењски старешина добио
довољан број налога, јер се сваком
ученику из одељења може доделити по
један налог.

Уколико директор утврди да недостаје
табела за неко одељење или да у некој од
табела за одељења не постоји довољан
број налога, неопходно је да поступи по
упутству које је достављено у истој
поруци којом су школи достављени
налози (односно, у случају школа које су
прве добиле налоге, у накнадном
обавештењу које је послато у истом
периоду када и поруке са налозима). Све
поменуте поруке су стигле са адресе
digitalna.nastava@mpn.gov.r

Уколико нека школа није у могућности да
приступи примљеној поруци са налозима,
а исти нису већ подељени наставницима и
ученицима, неопходно је да се обрати на
адресу digitalna.nastava@mpn.gov.rs (избегавати
обраћање, осим у случају да је заиста
неопходно, како не би дошло до загушења
ресурса и како би онима којима је
потребно, помоћ стигла правовремено).

ПРЕТХОДНЕ ПРОВЕРЕ, ЗАКЉУЧНО СА
ЕВЕНТУАЛНИМ СЛАЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ
НАЛОЗИМА ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ШКОЛЕ
ТРЕБА ДА СПРОВЕДУ ШТО ПРЕ, НАЈКАСНИЈЕ
ДО ЧЕТВРТКА, 9. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ.

РОК ЗА СЛАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ
ДОДАТНИХ НАЛОГА ЈЕ 9. АПРИЛ 2020. И ТО
ПРЕМА УПУТСТВУ КОЈЕ СТЕ ДОБИЛИ У ПОРУЦИ
У КОЈОЈ СУ ДОСТАВЉЕНИ НАЛОЗИ ЗА
ПЛАТФОРМУ MICROSOFT TEAMS, А КОЈЕ СУ ШКОЛЕ
ДОБИЛЕ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ СА
АДРЕСЕ DIGITALNA.NASTAVA@MPN.GOV.RS У ПЕРИОДУ ОД 20.
ДО 23. МАРТА 2020. ГОДИНЕ.

Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања је припремио
демо верзију теста „Упознај окружење за
самопроцену знања“,  који треба да
послужи ученицима да се на време, пре
тестирања упознају са платформом.
Након што од одељењских старешина
добију налоге, очекује се да ће ученици
од 14. априла 2020. године моћи да приступе
платформи како би проверили приступне
параметре, упозали се са окружењем,
погледали упутства и урадили демо тест.
Демо тест ће имати четири питања како
би ученици имали прилику да виде какав
тип питања их чека на тесту и моћи ће да
се упознају са начином решавања.

ТЕРМИНИ ЗА ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ

Oнлајн пробно тестирање ће бити
спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег
језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан
12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му
приступе у време кад технички или други
организациони или породични услови
дозвољавају.

Преко платформе MOJAUCIONICA.GOV.RS [1] и налога
који им је проследио одељењски
старешина, ученик приступа решавању
тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста
бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да
приступи решавању теста, које ће бити
временски ограничено! То значи да када
ученик приступи тесту, мора и да га
заврши у року предвиђеном за рад. На
почетку теста, ученици ће добити
обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима
теста ученик ће моћи да види након
дванаесточасовног истека времена за
решавање теста, када ће решења бити
доступна, а ученик ће моћи да им
приступи и анализира их. Наведено ће
бити могуће логовањем на платформу са
истим приступним налогом као и за
решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити
емитоване и на каналу РТС 3, у терминима
који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који НЕМАЈУ ТЕХНИЧКЕ
МОГУЋНОСТИ да раде онлајн тест (они
који не прате наставу онлајн), школама
ће бити на располагању сва три теста у
ПДФ формату, на дан комбинованог теста,
тј. 24. априла, како би их одштампале и
проследиле родитељима. Уколико су у
могућности, родитељи могу да дођу до
школе и преузму тестове у складу са
мерама безбедности и под условом да не
буду уведене ригорозније мере забране
кретања. Ради ефикасности и што већег
обухвата ученика тестирањем, препорука
је да школе на време обавесте родитеље
и прикупе информације о потребама за
штампаним тестовима. Ове тестове
родитељи неће враћати школи, већ ће
наставници кроз редовну комуникацију
са овим ученицима добити информације о
њиховом постигнућу и на основу тога
дати упутства и материјале за учење –
припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за
преузимање штампаних тестова, ученици
ће преко РТС-а моћи да виде задатке и
њихова решења.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА О СВИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ
СЕ ОДНОСЕ НА ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ У
ФУНКЦИЈИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
БЛАГОВРЕМЕНО И НА АДЕКВАТАН НАЧИН
ИНФОРМИШЕТЕ УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ
РОДИТЕЉЕ. ПОДСЕЋАМО НА ВАЖНОСТ
ПОШТОВАЊА РОКОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ШТО ЈЕ НЕОПХОДАН
УСЛОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊА.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАСТАВНИКЕ:

Веб место mojaucionica.gov.rs [1] и платформа
Моја учионица TeslaEDU су на располагању
наставницима и ученицима за
реализацију наставе на дањину.
Платформа представља алат за
једноставније праћење учинка,
оцењивање, праћење пристуства,
дискусију, напредак ученика,
једноставно приступање лекцијама,
домаћим задацима, тестовима и
комуникацију са ученицима. Уз
могућност повезивања садржаја са
других платформи као што је РТС Планета
[2], Моја učionica – TeslaEDU представља
јединствен систем који учење чини
интерактивним. Све додатне информације
и упутсва налазе се на наведеном веб
месту.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

КОРИСНЕ ВЕЗЕ

Обавештење

Датум: 01. April 2020 16:34

Дигиталне припреме за малу матуру и дигитални алати за предшколце

На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику да сваког радног дана погледају избор од три до укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, физике, географије и историје.

прочитајте више на
https://zuov.gov.rs/digitalna-priprema-za-malu-maturu-na-sajtu-radio-televizije-vojvodine/                 и             http://rtv.rs/matura
Погледајте УНИЦЕФ-ов предлог листе алата за све учеснике у процесу предшколског васпитања и образовања.

Поред листе алата ту је и листа YouTube канала и осталих могућности за васпитаче, родитеље и децу.

прочитајте више…..https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/UNICEF-Otvoreni-obrazovni-digitalni-alati_31.03.2020F.pdf

 

RASPORED NASTAVE 30.03-03.04.2020.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Gvido Tartalja „Zna on unapred“- dramski tekst
 2. Matematika: Desetice prve stotine, upoređivanje desetica
 3. Engleski jezik: My body, part 1

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica prve stotine
 2. Srpski jezik: Pisanje velikog slova (3. deo)
 3. Svet oko nas: Neživa priroda (Sunce,voda, vazduh i zemljište)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Pisanje naziva ulica
 2. Likovna kultura: Svetlost i senka (prirodni i veštački izvori osvetljenja, promena osvetljenosti u toku dana, izgled oblika i senke u zavisnosti od osvetljenja…)
 3. Matematika: Brojevi prve stotine

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Upoređivanje brojeva prve stotine
 2. Srpski jezik: Usmereno čitanje basne „Lisica i gavran“ (slušanje i pojam basne)
 3. Engleski jezik: My body, part 2

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Uočavanje uloge glasa u razlikovanju značenja reči
 2. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine (U)
 3. Muzička kultura: Obrada pesme po sluhu „Zeleni se jagodo“ i slušanje kompozicije „Ala je lep ovaj svet“

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Vrste rečenica po značenju i obliku (U)
 2. Matematika: Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem (U)
 3. Engleski jezik: My body 2

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4)
 2. Srpski jezik: Lik i delo Duška Radovića – izbor iz poezije
 3. Svet oko nas: Životne zajednice

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Glagoli (radnja, stanje zbivanje; razlikovanje oblika kojima se označava prošlost, sadašnjost, budućnost; razlikovanje lica i broja glagola)
 2. Likovna kultura: Kompozicija oblika
 3. Matematika: Matematika – Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4) – U

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje broja jednocifrenim brojem (14•3; 216•3)
 2. Engleski jezik: Family meal
 3. Srpski jezik: Glagoli (potrvdni i odrični oblik glagola; utvrđivanje)

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Narodne umotvorine (poslovice, zagonetke)
 2. Matematika: Usmeno i pismeno množenje brojajednocifrenim brojem (45•3; 143•6)
 3. Muzička kultura: Domaći kompozitori, slušanje muzike

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Engleski jezik

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Srpski jezik
 3. Priroda i društvo

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Likovna kultura
 3. Matematika

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Engleski jezik
 3. Srpski jezik

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Muzička kultura

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Pridevi: opisni, prisvojni, gradivni
 2. Matematika: Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem
 3. Engleski jezik: Lunch time, part 2

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem
 2. Srpski jezik: Rod i broj prideva
 3. Priroda i društvo: Biljni i životinjski svet u Srbiji

Sreda, 1. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Tekst: „Bosonogi i nebo“, B. Crnčević
 2. Likovna kultura: Slikarski materijali i tehnike
 3. Matematika: Deljenje sa ostatkom

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje – U
 2. Engleski jezik: Daily rutines
 3. Srpski jezik: Pisanje sastava – opis ličnosti

Petak, 3. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Glagoli, glagolska vremena
 2. Matematika: Množenje i deljenje – U
 3. Muzička kultura: Na odgovarajućoj pesmi ponoviti linijski sistem, violinski ključ i trajanje tonova u skladu s programom

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Imenice
 2. Matematika: Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom i umanjiocem, utvrđivanje
 3. Istorija: Rim kao svetska sila

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Nejednačine, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Pridevi
 3. Biologija: Uticaj ljudi na druga živa bića (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Pohod na mjesec“, B. Ćopić
 2. Tehnika i tehnologija: Saobraćaj, 2. deo
 3. Geografija: Atmosfera – Klima

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Jednačine i nejednačine, 1. primena
 2. Engleski jezik: My day today and these days
 3. Biologija: Kućni ljubimci (obrada)

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Prva brazda“, M. Glišić
 2. Matematika: Jednačine i nejednačine, 2. primena (U)
 3. Informatika i računarstvo: Položaj lika na pozornici i linijska struktura programa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Tvorba reči
 2. Matematika: Računske operacije u skupu racionalnih brojeva (fonetski razlomak), obnavljanje
 3. Istorija: Osmanlije i početak njihovih osvajanja na Balkanu

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racdionalnih brojeva, obrada
 2. Srpski jezik: Leksičke vežbe (leksikologija)
 3. Fizika: Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Drama
 2. Biologija: Nasledni materijal (obrada)
 3. Geografija: Država i integracioni procesi

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 2. Engleski jezik: My day – usually and these days (Present Simple and Present Continuous)
 3. Fizika: Merenje mase tela vagom, obrada

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: „Izbiračica“, K. Trifković
 2. Matematika: Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada
 3. Informatika i računarstvo: Petlje i grananje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Književnost epika
 2. Matematika: Grafički prikaz zavisnih veličina
 3. Istorija: Prilike u Beogradskom pašaluku pre početka Srpske revolucije

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost, obrada
 2. Srpski jezik: Imenice i zamenice
 3. Biologija: Sistem organa za krvotok (obrada) i razmenu gasova (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Pridevi i brojevi, obnavljanje
 2. Geografija: Severna Amerika
 3. Hemija: Procentualna koncentracija, utvrđivanje 2. deo

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost (U)
 2. Engleski jezik: Have you watched your TV lessons so far? (Present Perfect)
 3. Fizika: Mehanički rad, rad sile (U)

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Odlike književnosti drama
 2. Matematika: Obrnuta proporcionalnost (O)
 3. Informatika i računarstvo: Crtanje osnovnih geometrijskih oblika: krug, pravougaonik i elipsa

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Pravopis – interpunkcija
 2. Matematika: Valjak, pojam, elementi, obrada
 3. Istorija: Jugoslovensko ratište 1943/1944.
 4. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-lencov zakon obrada

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Valjak, pojam, elementi, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Namerne, uslovne i poredbene rečenice
 3. Biologija: Biodiverzitet, utvrđivanje
 4. Engleski jezik: Have you ever done something like this? (Present perfect)

Sreda, 1. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Dopusne i posledične
 2. Geografija: Privreda: Saobraćaj
 3. Istorija: Kraj II rata u Jugoslaviji
 4. Hemija: Estri, obrada

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Mreža i površina valjka (O)
 2. Engleski jezik: Let’s talk about past and present
 3. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-Lencov zakon, utvrđivanje (U); Električna struja, sistematizacija
 4. Biologija: Prirodni resursi (obrada)

Petak, 3. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Sistematizacija – Književnost drama
 2. Matematika: Mreža i površina valjka (U)
 3. Geografija: Privreda: Turizam
 4. Hemija: Organska jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

92022859_542970516628549_2485952630275178496_n       91436210_533565294246304_1833234317019447296_n

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ из Путинаца oд 1.априла 2020. године врши пријаву за упис будућих првака.

За упис се пријављују деца рођена у периоду од 1.марта 2013. до 1.марта 2014.године.

Пријаву за упис можете преузети у просторијама школеу интервалу

од 08-12 h, најкасније до четвртка, 16.04.2020. године

.Пријава садржи податке о детету и оба рoдитеља (име, презиме, датум рођења, ЈМБГ, адреса и место становања, e-mail родитеља…).

Попуњену пријаву враћате и предајете неком од дежурних радника у школи.

О заказивању тестирања, упису у први разред и другим радњама везаним за упис бићете накнадно обавештени. Дакле, ово је само евидентирање заинтересованих ученика за упис у нашу школу.

Драги родитељи и будући прваци, поштујте здравствене препоруке и чувајте Ваше и здравље Ваших укућана.

Хвала Вам на указаном поверењу!

Директор,

Снежана Стојић

Путинци, март 2020.

91625608_545293419430831_5971177892145528832_n          91094676_261432101528413_1716763969412136960_n

НОВА ОБАВЕШТЕЊА ОД МИНИСТАРСТВА

ОСНОВНА ШКОЛАСРЕДЊА ШКОЛА

- директору

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу
на даљину

У складу са дописом Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас
да је у припреми платформа Microsoft Тeams
прилагођена за учење на даљину (са
осталим услугама Microsoft Office 365) коју
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја успоставља и
администрира у сарадњи са компанијом
Microsoft. Платформа се успоставља за
потребе школа и погодна је за израду
образовних материјала и учење на
даљину. Напомињемо да је компанија
Microsoft учинила платформу бесплатном за
све школе у Републици Србији, како у
току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
ће свим школама доставити довољан број
приступних налога, тако да сви
наставници и ученици могу да користе
ову платформу за удаљено извољење
наставе. Налози ће бити достављени
путем мејла који је школа у
информационом систему Доситеј
определила за комуникацију са
Министарством, након чега ће одговорне
особе у школама дистрибуирати налоге
наставницима и ученицима (ученицима ће
се анонимизирани налози достављати
посредством разредног старешине и
родитеља).

Како би се наставницима олакшало
коришћење поменуте платформе, поред
упутстава која су доступна на адреси
https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php [1],
припремљене су и одговарајуће онлајн
обуке за наставнике. Предвиђено је да
онлајн обуке почну од петка 20.3.2020.
године и намењене су првенствено
наставницима. Распоред обука за март
2020. је дат у наставку, заједно са
кратким упутством за приступ обукама. У
припреми су и видео упутства за рад са
платформом, која ће у наредних дан-два
постати доступна на истој адреси на
којој су већ доступна текстуална
упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно
погодна за припрему дигиталних
садржаја, за интерактивну онлајн
наставу, размену садржаја, постављање
задатака и прикупљање решења и
одговора. Платформа омогућава
коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote,
Outlook, Teams, као и других апликација
доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да
информацију о обукама за коришћење
платформе што пре проследите свим
наставницима у Вашој школи, те да у
наредних неколико дана очекујете
поруку (e-mail) са параметрима за приступ
платформи за све наставнике и ученике у
Вашој школи.

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и
науци

РАСПОРЕД ОБУКА НА ДАЉИНУ ЗА УДАЉЕНО
УЧЕЊЕ НА OFFICE 365 ПЛАТФОРМИ (ФОКУС НА TEAMS
ПЛАТФОРМУ ПРИЛАГОЂЕНУ УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ)

Преноси предавања су јавни, а за
приступ је потребно инсталирати Teams
апликацију доступну на овој вези, [2] и
покренути линк из прозора интернет
прегледача.

ПЕТАК 20.3.2020.  ПРЕГЛЕД OFFICE 365 АПЛИКАЦИЈА И
ДЕЉЕЊЕ ДОКУМЕНАТА КРОЗ TEAMS И ONEDRIVE

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дат преглед услуга
доступних на платформи Office 365 и бити
направљен увод у дељење докумената
кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [3]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [4]

СУБОТА 21.3.2020.  ПРИСТУП TEAMS ВЕБ
АПЛИКАЦИЈИ И ОСНОВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА У
TEAMS-У

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дати сценарио рада са
ученицима у Teams-у прилагођеном настави
на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [5]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [6]

ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  ПРЕГЛЕД OFFICE 365
АПЛИКАЦИЈА И ДЕЉЕЊЕ ДОКУМЕНАТА КРОЗ TEAMS
И ONEDRIVE

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дат преглед услуга
доступних на централизованој
платформи Office 365 и бити направљен увод у
дељење докумената кроз веб
апликацијеTeams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [7]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [8]

УТОРАК 24.3.2020. РАД У ВЕБ АПЛИКАЦИЈИ ONENOTE-U
КАО ДИГИТАЛНОЈ БЕЛЕЖНИЦИ И ВЕЗА СА TEAMS
ЦЕНТРАЛНИМ ЧВОРИШТЕМ ЗА НАСТАВУ НА
ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити представљен рад
дигиталне бележнице OneNote и њено
повезивање са Teams централним чвориштем
за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [9]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [8]

СРЕДА 25.3.2020. ПРЕПОРУКЕ И ИДЕЈЕ ЗА
ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити дате препоруке за
припрему наставе на даљину: различити
сценарији, чести проблеми и могућа
решења, ресурси за стручно усавршавање
наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [10]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [11]

ЧЕТВРТАК 26.3.2020.  ПРИСТУП TEAMS ВЕБ
АПЛИКАЦИЈИ И ОСНОВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА У
TEAMS-У

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дати сценарио рада са
ученицима у Teams-у прилагођеном настави
на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [12]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [13]

СУБОТА 28.3.2020. РАД У ВЕБ АПЛИКАЦИЈИ ONENOTE-U
КАО ДИГИТАЛНОЈ БЕЛЕЖНИЦИ И ВЕЗА СА TEAMS
ЦЕНТРАЛНИМ ЧВОРИШТЕМ ЗА НАСТАВУ НА
ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити представљен рад
дигиталне бележнице OneNote и њено
повезивање са Teams централним чвориштем
за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [14]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [15]

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. ПРЕПОРУКЕ И ИДЕЈЕ ЗА
ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити дате препоруке за
припрему наставе на даљину: различити
сценарији, чести проблеми и могућа
решења, ресурси за стручно усавршавање
наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [16]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [17]

Хвала на сарадњи,

Школска управа Нови Сад

Links:
——
[1] https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
[2] https://teams.microsoft.com/downloads
[3]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJmNzY4YTYtYWJiZS00NjI1LWJkYTgtMDMxN2I0ZmU1NzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[4]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyOTUwNTMtN2IwNS00NDlhLWJjMDUtMmZlYmNjMmRhZDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[5]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZiNGEyY2EtZThkOC00MjVmLWE4MzYtODFkNTFlYTVmNDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[6]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1YWEzOTQtN2NhZC00ZDA2LTg0ZWUtNGUwMjc4Zjc1YWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[7]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkODU3OGQtZmIzMC00YWQ3LWJiNjEtOTE2YWYxZmRkNDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[8]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE1YzU1OTItOTI2Mi00NDY4LWE0OTYtYjMxMTczNDAzNjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[9]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFmNGFjMTItZjZhOC00MDI3LThkM2UtMDE2NWI3YjZlZGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[10]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhM2JiM2UtMmE5NC00YTM3LTlkMjUtYzZmMmYxYTkxM2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[11]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5ZDJiMjAtNzYxMS00ZTY5LWE5YjUtMDcyZTU4NzYxZjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[12]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM5ODAyYjgtN2Y3YS00OTJlLWEzMWUtYmI5ZTRhZTE0MGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[13]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJmMWUyZDMtNWQzOS00NTk5LTg0NzUtYzdhMTMyY2IxYzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[14]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNiZGEyYzUtYWI0OC00OWJkLTlkZmItM2VkNmM1OTRhM2Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[15]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmNTg4OWUtMDdiYS00NzM2LTllNDYtMmZmNDBkMDU5MGJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[16]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkxM2MxMmQtZTQ1Yi00MzljLTk5ZmMtZTZmODFkMTVkNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[17]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJiNDBkYjgtNTRhOC00NzhmLTkzNDEtMjY1MDVhNGZjMDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Област са прилозима