Запослени

Управа школе Снежана  Стојић – директор школеВладимир  Станић  – секретар шклоле
Администрација Наташа  Бабић – шеф рачуноводстваДрагана Радић – благајник
Стручни сарадници Јелена Бабић Гуњ – педагог
Разредна настава Зорица  Миљковић – наставник разредне наставе (Путинци)Снежана Кукић – наставник разредне наставе (Путинци)

Бранкица  Радан – наставник разредне наставе (Путинци)

Милица  Крнић – наставник разредне наставе (Путинци)

Снежана  Кејић – наставник разредне наставе (Жарковац)

Соња  Кресојевић – наставник разредне наставе (Жарковац)

Марина  Јешић – наставник разредне наставе (Доњи Петровци)

Драгана  Такач – наставник разредне наставе (Доњи Петровци)

Јована Пујић- наставник разредне наставе         (Доњи Петровци)

Предметна настава Смиља  Ромић – наставник српског језикаЈелена  Тешић – наставник српског језика

Сања  Стојаковић – наставник енглеског језика

Зора  Љубишић – наставник енглеског језика

Ана Давидовић – наставник немачког језика

Љиљана  Брацановић – наставник ликовне културе

Јелена Раковић – наставник музичке културе

Биљана Милошичевић – наставник историје

Јасмина Јаворац – наставник географије

Соња  Добросављевић – наставник биологије

Милена  Кузмановић – наставник биологије

Мирјана  Милојевић – наставник физике

Сузана Амети – наставник математике

Бранка  Атанацковић – наставник математике

Ружа Шкробот – наставник хемије

Ненад Раданчевић– наставник техничког и информатичког образовања

Драган Нинковић – наставник физичког васпитања

Горан Ристић – наставник физичког васпитања

Драго Црномарковић – наставник верске наставе

Анкица Марић – наставник информатике и рачунарства

Библиотекар Сања Стојаковић, Јелена Тешић
Техничко особље  Драган  Латас  – домар и ложачАна Топић– сервирка

Љубица  Богдановић – помоћни радник

Драгана Стојковић – помоћни радник

Росна  Пејаковић – помоћни радник

Миланка  Вујевић – помоћни радник

Нада Мунћан – помоћни радник

Ивана Мудрић– помоћни радник

 

Comments are closed