Историјат школе

465px-Dositej_Obradovic

 

Школа и црква саграђене су у Путинцима око 1840. год.У почетку је имала четири разреда.Била је ниске градње и трском покривена.1875.год.постаје пучка трогодишња школа, а 1878.год. народ себи од добровољних прилога гради српску школу коју је у просеку похађало 30-50 ученика.Школа је прекидала рад почетком два светска рата, првог 1914.год. и другог 1939.год.На печату школе стајало је име „Душан Силни“ српско- дунавске бановине.Крајем 1944.год.школа почиње са радом и уписује све већи број ученика.Путинци постају место колонизације становништва углавном из Босне и Кордуна.Школа се из неусловне куће Васе Филиповића премешта у немачку школу 1951.год. и прераста у осмогодишњу.Те године добија име „Доситеј Обрадовић“и похађа је око 1000 ђака.У овдашњу зграду премешта се 1972.год.

У склопу школе се налазе два издвојена одељења у Доњим Петровцима и Жарковцу и у њима је заступљена комбинована настава.

Школске 2013/ 14.год.школу похађа 281 ученик .Школска зграда је пространа и светла,окружује је велико двориште са парковским зеленилом и полигоном за спортске активности на површини од 2,5 хектара .Издвојена одељења такође су условна и пространа са погодним окружењем.У све три школске зграде имамо предшколска одељења.школске кухиње и простор за игру.

У школи ради 31 наставник, од тога је 25 путника.У школу од петог разреда путује 53 ученика из издвојених одељења.

Школа смо са традицијом, налазимо се на раскрсници путева у срцу Срема.Развијамо се у савремену школу, залажемо се за квалитетну наставу,учествујемо на такмичењима, сарађујемо са средином у којој живимо,негујемо културу комуникације и лепо понашање, затим школу без насиља.Сарађујемо са родитељима, мотивишемо све актере који учествују у животу школе или раде у њој.Поносни смо на инклузиван прилаз деци са посебним потребама,на развој и постигнућа наших ученика.

Comments are closed