НОВА ОБАВЕШТЕЊА ОД МИНИСТАРСТВА

ОСНОВНА ШКОЛАСРЕДЊА ШКОЛА

- директору

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу
на даљину

У складу са дописом Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас
да је у припреми платформа Microsoft Тeams
прилагођена за учење на даљину (са
осталим услугама Microsoft Office 365) коју
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја успоставља и
администрира у сарадњи са компанијом
Microsoft. Платформа се успоставља за
потребе школа и погодна је за израду
образовних материјала и учење на
даљину. Напомињемо да је компанија
Microsoft учинила платформу бесплатном за
све школе у Републици Србији, како у
току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
ће свим школама доставити довољан број
приступних налога, тако да сви
наставници и ученици могу да користе
ову платформу за удаљено извољење
наставе. Налози ће бити достављени
путем мејла који је школа у
информационом систему Доситеј
определила за комуникацију са
Министарством, након чега ће одговорне
особе у школама дистрибуирати налоге
наставницима и ученицима (ученицима ће
се анонимизирани налози достављати
посредством разредног старешине и
родитеља).

Како би се наставницима олакшало
коришћење поменуте платформе, поред
упутстава која су доступна на адреси
https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php [1],
припремљене су и одговарајуће онлајн
обуке за наставнике. Предвиђено је да
онлајн обуке почну од петка 20.3.2020.
године и намењене су првенствено
наставницима. Распоред обука за март
2020. је дат у наставку, заједно са
кратким упутством за приступ обукама. У
припреми су и видео упутства за рад са
платформом, која ће у наредних дан-два
постати доступна на истој адреси на
којој су већ доступна текстуална
упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно
погодна за припрему дигиталних
садржаја, за интерактивну онлајн
наставу, размену садржаја, постављање
задатака и прикупљање решења и
одговора. Платформа омогућава
коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote,
Outlook, Teams, као и других апликација
доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да
информацију о обукама за коришћење
платформе што пре проследите свим
наставницима у Вашој школи, те да у
наредних неколико дана очекујете
поруку (e-mail) са параметрима за приступ
платформи за све наставнике и ученике у
Вашој школи.

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и
науци

РАСПОРЕД ОБУКА НА ДАЉИНУ ЗА УДАЉЕНО
УЧЕЊЕ НА OFFICE 365 ПЛАТФОРМИ (ФОКУС НА TEAMS
ПЛАТФОРМУ ПРИЛАГОЂЕНУ УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ)

Преноси предавања су јавни, а за
приступ је потребно инсталирати Teams
апликацију доступну на овој вези, [2] и
покренути линк из прозора интернет
прегледача.

ПЕТАК 20.3.2020.  ПРЕГЛЕД OFFICE 365 АПЛИКАЦИЈА И
ДЕЉЕЊЕ ДОКУМЕНАТА КРОЗ TEAMS И ONEDRIVE

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дат преглед услуга
доступних на платформи Office 365 и бити
направљен увод у дељење докумената
кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [3]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [4]

СУБОТА 21.3.2020.  ПРИСТУП TEAMS ВЕБ
АПЛИКАЦИЈИ И ОСНОВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА У
TEAMS-У

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дати сценарио рада са
ученицима у Teams-у прилагођеном настави
на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [5]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [6]

ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  ПРЕГЛЕД OFFICE 365
АПЛИКАЦИЈА И ДЕЉЕЊЕ ДОКУМЕНАТА КРОЗ TEAMS
И ONEDRIVE

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дат преглед услуга
доступних на централизованој
платформи Office 365 и бити направљен увод у
дељење докумената кроз веб
апликацијеTeams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [7]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [8]

УТОРАК 24.3.2020. РАД У ВЕБ АПЛИКАЦИЈИ ONENOTE-U
КАО ДИГИТАЛНОЈ БЕЛЕЖНИЦИ И ВЕЗА СА TEAMS
ЦЕНТРАЛНИМ ЧВОРИШТЕМ ЗА НАСТАВУ НА
ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити представљен рад
дигиталне бележнице OneNote и њено
повезивање са Teams централним чвориштем
за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [9]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [8]

СРЕДА 25.3.2020. ПРЕПОРУКЕ И ИДЕЈЕ ЗА
ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити дате препоруке за
припрему наставе на даљину: различити
сценарији, чести проблеми и могућа
решења, ресурси за стручно усавршавање
наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [10]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [11]

ЧЕТВРТАК 26.3.2020.  ПРИСТУП TEAMS ВЕБ
АПЛИКАЦИЈИ И ОСНОВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА У
TEAMS-У

Пренос предавања уживо за наставнике
на коме ће бити дати сценарио рада са
ученицима у Teams-у прилагођеном настави
на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [12]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [13]

СУБОТА 28.3.2020. РАД У ВЕБ АПЛИКАЦИЈИ ONENOTE-U
КАО ДИГИТАЛНОЈ БЕЛЕЖНИЦИ И ВЕЗА СА TEAMS
ЦЕНТРАЛНИМ ЧВОРИШТЕМ ЗА НАСТАВУ НА
ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити представљен рад
дигиталне бележнице OneNote и њено
повезивање са Teams централним чвориштем
за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [14]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [15]

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. ПРЕПОРУКЕ И ИДЕЈЕ ЗА
ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Пренос предавања уживо за наставнике
на којем ће бити дате препоруке за
припрему наставе на даљину: различити
сценарији, чести проблеми и могућа
решења, ресурси за стручно усавршавање
наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 11 сати [16]

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке
уживо у 19 сати [17]

Хвала на сарадњи,

Школска управа Нови Сад

Links:
——
[1] https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
[2] https://teams.microsoft.com/downloads
[3]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJmNzY4YTYtYWJiZS00NjI1LWJkYTgtMDMxN2I0ZmU1NzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[4]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyOTUwNTMtN2IwNS00NDlhLWJjMDUtMmZlYmNjMmRhZDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[5]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZiNGEyY2EtZThkOC00MjVmLWE4MzYtODFkNTFlYTVmNDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[6]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1YWEzOTQtN2NhZC00ZDA2LTg0ZWUtNGUwMjc4Zjc1YWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[7]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkODU3OGQtZmIzMC00YWQ3LWJiNjEtOTE2YWYxZmRkNDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[8]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE1YzU1OTItOTI2Mi00NDY4LWE0OTYtYjMxMTczNDAzNjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[9]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFmNGFjMTItZjZhOC00MDI3LThkM2UtMDE2NWI3YjZlZGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[10]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhM2JiM2UtMmE5NC00YTM3LTlkMjUtYzZmMmYxYTkxM2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[11]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5ZDJiMjAtNzYxMS00ZTY5LWE5YjUtMDcyZTU4NzYxZjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[12]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM5ODAyYjgtN2Y3YS00OTJlLWEzMWUtYmI5ZTRhZTE0MGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[13]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJmMWUyZDMtNWQzOS00NTk5LTg0NzUtYzdhMTMyY2IxYzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[14]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNiZGEyYzUtYWI0OC00OWJkLTlkZmItM2VkNmM1OTRhM2Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[15]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmNTg4OWUtMDdiYS00NzM2LTllNDYtMmZmNDBkMDU5MGJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[16]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkxM2MxMmQtZTQ1Yi00MzljLTk5ZmMtZTZmODFkMTVkNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
[17]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJiNDBkYjgtNTRhOC00NzhmLTkzNDEtMjY1MDVhNGZjMDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Област са прилозима

Распоред часова 18.03.2020.

RTS 3: Programska šema – sreda, 18. mar 2020

     08:00   Srpski jezik I razred: Glas, slovo, reč, rečenica
     08:35   Matemtika I razred: Sabiranje
     09:10   Srpski jezik II razred: Glas, slovo, reč, rečenica
     09:45   Matematika II razred: Sabiranje i oduzimanje
     10:20   Srpski jezik III razred: Dnevnik čitanja
     10:55   Matematika III razred: Sabiranje i oduzimanje
     11:30   Srpski jezik IV razred: Pišemo pravilno-Velika slova
     12:05   Matematika IV razred: Sabiranje i oduzimanje
     12:40   Srpski jezik V razred: Padeži – gramatička osnova
     13:15   Matematika V razred: Brojvni izrazi,svojstva,operacije sabiranja
    13:50    Srpski jezik VI razred: Glasovne promene, 1.deo
     14:25    Matematika VI razred: Trapez, svojstva trapeza
     15:00   Srpski jezik VII razred: Služba reči , 2. deo
     15:35   Matematika VII razred: Oduzimanje polinoma

 

Распоред часова

Овај распоред смо добили од РТС 3 канала. Ја сам га само ископирала. Извињавам се што је на латиници!

RTS 3: Programska šema – utorak, 17. mar 2020

    06:20   TV lica: 10 godina bez Mome Kapora, r.
   07:05   Život uz reku Mekong: Voćni raj, 16-18 , r.
   08:00   Srpski jezik I razred: Vuk i azbuka
   08:35   Matemtika I razred: Brojevi prve i druge desetice
   09:10   Srpski jezik II razred: Čitamo zajedno
   09:45   Matematika II razred: Brojevi prve stotine
   10:20  Srpski jezik III razred: Pišemo pravilno, 1. deo
   10:55   Matematika III razred: Brojevi do 1000
   11:30   Srpski jezik IV razred: Dnevnik čitanja
   12:05   Matematika IV razred: Skup prirodnih brojeva
   12:40   Srpski jezik V razred: Vrste reči
   13:15   Matematika V razred: Sabiranje i oduzimanje razlomaka i decimalnih brojeva
   13:50   Srpski jezik VI razred: Glasovi
   14:25   Matematika VI razred: Četvorougao
   15:00   Srpski jezik VII razred: Služba reči , 1. deo
   15:35   Matematika VII razred: Polinomi, sabiranje polinoma
   16:10   Srpski jezik VIII razred: Glagoli
   16:45   Matematika VIII razred: Sistemi linearanih jednačina
   17:20   Fizika VIII razred: Električna struja
   17:55   Srpski jezik I razred: Vuk i azbuka, r.
   18:30   Matemtika I razred: Brojevi prve i druge desetice, r.
   19:00    Srpski jezik II razred: Čitamo zajedno, r.
   19:35    Matematika II razred: Brojevi prve stotine,r.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

ОД СУТРА ПОЧИЊЕ УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ!

Извињавам се свима на мало мутнијим фотографијама. Сва обавештења добијамо у ПДФ формату, а ја немам могућност да их конвертујем у други формат, тако да морам обавештења да објављујем на овај начин.

11 12 13 14 15 16 17

Моје колеге и ја смо овај допис проследили родитељима! молимовас да га пажљиво прочитате и пратите упутства за праћење наставе.

Надамо се да ће и поред овако незавидне ситуације деца пратити наставу да би без проблема могли да наставе са учењем када се сва ова ситуција смири.

Хвала ученицима и родитељима на разумевању и стрпљењу.

 

ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА

- директору

Поштована/-и,

У складу са Одлуком о проглашењу
ванредног стања на целој триторији
Републике Србије, која је ступила на
снагу вечерас 15.03.2020. године, установе
образовања и васпитања неће радити од
понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана школе ће добити
потребне информације и упутства за
организовање и спровођење наставе на
даљину почевши од 17.03.2020. године
(уторак). Од директора школа и
наставника очекује се да у току
сутрашњег дана изврше потребне
припреме и информисање ученика и
њихових родитеља/законских старатеља о
организованој настави на даљину.
Потребно је планирати обавештавање
ученика и координацију наставе на
даљину тако да што мањи број запослених
долази у установу, а да своје радне
обавезе у највећој мери обављају од
куће. Током боравка у установи сви
запослени су у обавези да се
придржавају здравствено-хигијенских
мера, упутстава и наредби надлежних
служби.

У данима који су пред нама Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
ће пружити потребну помоћ школама,
ученицима и њиховим родитељима да
наставу на даљину организују, спроводе
и прате на делотворан и ефикасан начин.

Заједничким напорима, добром
координацијом и синхронизованим
активностима можемо допринети да се
актуелна кризна ситуација за образовни
систем, али и систем у целини,
предупреди и тиме ублаже њене
последице. У том смислу, позивамо Вас на
посвећено деловање и одговорно
поступање!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
15.03.2020. године

Додела сведочанстава и Вукових диплома осмацима

27.06.2019. нашим осмацима додељене су Вукове дипломе и сведочанства! Слике говоре  више од речи! Честитамо им на успеху и желимо им срећу у даљем школовању!

IMG_4649  IMG_4647  IMG_4650  IMG_4648

  IMG_4646  IMG_4654 

Ученик генерације Стефан Тркуља са заслуженим наградама! 

Такмичење у шаху

13.03.2019. наша школа је била домаћин општинског такмичења у шаху. Наши ученици су показали изузетне резултате на том такмичењу. Фотографије ће вам дочарати део атмосфере доделе награда такмичарима.

IMG_3756  IMG_3755  IMG_3753

IMG_3759 IMG_3760 IMG_3761 IMG_3762  IMG_3758

 

17.03.2019. одржано је окружно такмичење у шаху на ком су наши ученици такође показали завидне резултате.

Републичко такмичење је одржано 18-19.05.2019. И на том такмичењу су постигнути одлични резултати.

Са ових такмичења немамо фотографије да докажемо успех наших ученика.

„Кенгур без граница“ 2019. и Петница

Наша ученица Данијела Такач 7.р. пласирала се на виши ниво међународног такмичења „Кенгур без граница“. Такмичење је одржано 09.06.2019. у Крагујевцу и Данијела је 14. на листи, али је на завидном 4. месту по броју освојених бодова. Следеће године јој желимо више успеха.

IMG_4449 IMG_4450 IMG_4451 IMG_4452

Наравно, Данијелин рад и интересовање није завршено такмичењем „Кенгур“!

Конкурисала је за учешће у истраживачком центру Петница и наравно да је примљен. Тамо је боравила од  21.о6-30.06. и њена порука нама наставницима гласе „ЗАШТО ШКОЛА НЕ ФУНКЦИОНИШЕ КАО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ПЕТНИЦА?“ Веома је задовољна учешћем.

IMG_4541 IMG_4668

Општинска управа је наградила Данијелин успех и труд! На дан кад су матурантима – вуковцима уручиване награде и похвале Данијелину награду је подигла њена мајка зато што је Данијела била у Петници.

IMG_4655 IMG_4656

Желимо јој много успеха и наредне школске године!!!

 

Sat za našu planetu 2019

 

Sat-za-nasu-planetu-2019

Ovogodišnja akcija „Sat za našu planetu“ pod sloganom „Skini se s plastike, navuci se na prirodu!“

Globalna ekološka akcija „Sat za našu planetu“ održaće se po jedanaesti put u Srbiji, u subotu 30. marta 2019. godine u 20:30 časova, kada će se simboličnim gašenjem svetla na sat vremena u više od 7000 gradova širom sveta ukazati na važnost očuvanja planete.

Klimatske promene i opadanje biološke raznovrsnosti problemi su svih nas, te je akcija „Sat za našu planetu“ prilika za pojedince, organizacije, institucije i kompanije da pokažu svoju predanost zaštiti prirode i budu deo razgovora i pronalaska rešenja potrebnih za izgradnju održive budućnosti. Ove godine, pod sloganom „Skini se s plastike, navuci se na prirodu“, WWF upozorava i na problem prekomernog korišćenja plastike i njenog neadekvatnog odlaganja, zbog čega svake godine osam miliona tona plastike završi u morima i okeanima.

Jedan sat koji provedemo u mraku treba da služi kao podsetnik da moramo osigurati održivu budućnost naše planete. Priroda nam je od vitalne važnosti, ona podstiče naš ekonomski napredak i razvoj, naše zdravlje, blagostanje i opstanak. Uprkos tome, mi guramo našu planetu do granica i priroda je ozbiljno ugrožena“, ističe Petra Boić Petrač, koordinatorka inicijative u WWF Adriji. „Ove godine, pored ukazivanja na posledice klimatskih promena, želimo da skrenemo pažnju i na krizu plastičnog otpada, koja predstavlja veliku pretnju po opstanak naših mora i okeana, te se zajedno moramo izboriti za budućnost bez plastike. Ovogodišnji ‚Sat za našu planetu‚ prilika je za stvaranje nezaustavljivog pokreta za prirodu i donošenje odluke koja će uticati na bolje sutra“, dodala je ona.

Akcija „Sat za našu planetu“, u svetu poznat kao Earth Hour, prvi put je održana u Sidneju 2007. godine, a danas se obeležava u više od 180 zemalja. Najpoznatije svetske znamenitosti poput Ajfelovog tornja, rimskog Koloseuma i londonskog Big Bena, isključivanjem javne i dekorativne rasvete, i ove godine će ponovo utonuti u mrak. Srbija je deo ove akcije od 2009. godine, a 2018. pridružilo nam se preko 200 partnera – gradova, opština, organizacija, institucija, škola i vrtića.

 

Preuzeto sa sajta: www.wwf.rs