Секције

БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

  

Биолошко-еколошка секција под менторством наставнице Соње Добросављевић организована је у току ове школске године за ученике 5. разреда и ученике одељења 81.

Задаци овог облика образовно-васпитног  рада са ученицима је да се прошире и продубе њихова знања стечена у оквиру редовне наставе. Планирано је увежбавање технике микроскопирања, израда привремених микроскопских препарата, извођење огледа, али и  стицање нових знања из области екологије и заштите животне средине (заштићена природна добра, глобалне последице загађења животне средине, одрживи развој…).

Кроз ове ваннаставне активности развијаће се свест о очувању животне средине и оплемењивању животног простора, правилан однос према природи, али и самосталност у раду и креативност.

 

Slika072 DSCI7828 DSCI7825 DSCI7824 DSCI7821 DSCI0891 DSCI0889 DSCI0887 DSCI0886 DSCI0885 DSCI0884 DSCI0883 DSCI0882 DSCI0881 DSCI0133 DSCI0131 DSCI0130 DSCI0129 DSCI0009 555447_469004479821815_587169061_n 18404_469004296488500_1866874740_n

Comments are closed