Школа без насиља!

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“

 

Наша школа је урадила у току школске 2007/2008. године пројекат „Школа без насиља“. У мају 2008. године пројекат је прихваћен, на листи чекања били смо до 30. октобра 2012. године када је потписан меморандум о реализацији пројекта. Од наведеног датума у сарадњи са одређеним ментором пројекат тече по плану и трајаће до половине текуће школске године.

Главни циљ је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој ученика. У оквиру овог програма дефинисан је сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психиког или физичког бола другоме. С обзиром на постављени циљ, трајање програма није временски ограничено, програм је развојни и настоји да постане саставни део васпитног рада школе. Програм је намењен дели, наставницима и запосленима у школи, родитељима и читавој локалној заједници.

Први корак ће бити уочавање проблема, истраживање о интензитету и врстама насиља у нашој школи. Наш тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања реализоваће свој рад на основу Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања потписаног од стране Министарства просвете са циљем – „ДА ДЕЦУ НЕ БОЛИ КАД СУ У ШКОЛИ“!

Comments are closed