ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Желимо да будемо школа која пружа ученицима безбедно окружење за развој и учење, школа у којој влада толеранција и неговање хуманих вредности. Такође, желимо да будемо школа у којој ће ученици стицати знања која су практично применљива у свакодневном животу, школа која ће кроз континуирано иновирање наставног процеса неговати и подстицати критичко мишљење ученика, оригиналност у изношењу идеја и ставова.

Bookmark the permalink.

Comments are closed