МИСИЈA ШКОЛЕ

Ми смо школа у којој се поштују индивидуалне разлике међу ученицима, која квалитетно промовише запажене резултате ученика и запослених. Школа смо у којој владају сараднички односи између свих актeра школског живота и школа која пружа квалитетно образовање, помоћ и подршку ученицима у њиховом васпитању и образовању.

Bookmark the permalink.

Comments are closed